Privacy statement

Privacybeleid Flevour

Flevour is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van de website van essentieel belang is. Deze persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Technische informatie

Onze website kan worden bezocht zonder dat persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Net zoals veel andere websites, verzamelen ook wij automatische bepaalde niet-identificeerbare informatie over gebruikers van onze website. Hieronder valt onder andere het Internet Protocol (IP)- adres van je computer.

De volgende gegevens worden gebruikt voor het beheer van onze website en systeembeheerder, en om onze website te verbeteren:

 • Het IP-adres van je Internet Service Provider
 • De datum en tijd van toegang tot onze website
 • Het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt
 • De onderdelen van onze website die je bezoekt
 • De pagina’s van onze website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken
 • Het materiaal dat je opstuurt of download van onze website

Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies

Wij maken gebruik van drie soorten cookies:

1. Statistische cookies
Deze cookies verzamelen wij om onze website te kunnen verbeteren. De statistische cookies houden bijvoorbeeld bij hoeveel bezoekers onze site heeft en hoeveel tijd zij hierop doorbrengen. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van Google Analytics. De gegevens die aan Google Analytics worden doorgegeven worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en je IP-adres wordt niet doorgestuurd. Bovendien mag Google Analytics de gegevens alleen aan derden geven ingeval zij daar wettelijk toe verplicht is, of wanneer een derde de informatie namens Google Analytics moet verwerken. Google Analytics is aangesloten bij het Privacy Shield en garandeert zo een passend beschermingsniveau voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens.

2. Functionele cookies
Ons systeem plaatst functionele cookies die essentieel zijn om de website goed te laten werken. We controleren hiermee of cookies door je browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses. De website voldoet aan de AVG en biedt zodoende een passend beschermingsniveau voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens.

3. Marketing cookies
Wij promoten onze website via advertenties, wij houden graag bij via welke advertenties je op onze website bent gekomen, zodat we ook de onderwerpen kunnen uitlichten waarin jij geïnteresseerd bent. Om dit in kaart te brengen, gebruiken wij cookies. Deze marketing cookies maken het mogelijk dat:

 • we kunnen bijhouden via welke advertentie je op onze website bent gekomen;
 • we kunnen bijhouden hoe vaak je een advertentie al hebt gezien;
 • we kunnen voorkomen dat je steeds dezelfde informatie te zien krijgt;
 • we kunnen bijhouden welke informatie voor jou relevant is;
 • we kunnen bijhouden of je contact opneemt nadat je op een advertentie hebt geklikt;
 • we jouw online surf-, zoek-, en klikgedrag kunnen combineren ongeacht van welk apparaat je gebruikmaakt;
 • we door het combineren van deze kenmerken jouw advertentie-interesse inschatten en de advertenties die we aan je tonen op onze website en op websites van derden hierop kunnen afstemmen.

Voor de cookies die deze partijen voor marketingdoeleinden plaatsen, verwijzen wij je naar de verklaringen op de websites van deze partijen. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, raden wij je aan deze privacy- en cookie verklaringen regelmatig te raadplegen. De volgende partijen plaatsen op onze website cookies en/of overige technieken:

• GoogleAds • SalesFeed • Ascend

Wij maken alleen gebruik van marketing cookies als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Geef je geen toestemming dan worden er nog steeds advertenties getoond, maar zijn dit willekeurige advertenties.

Verwerking van persoonsgegevens

Als je ervoor kiest ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Persoonsgegevens

Op het moment dat je jouw gegevens invult op onze website, worden je persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van de taak waarvoor je je ingeschreven hebt. Om wet- en regelgeving correct na te kunnen komen, waaronder identificatie en bestrijding van fraude. Als bezoeker van onze website ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die worden verstrekt.

Flevour verwerkt onder andere (mogelijk) de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Omwille van claims, audits en fiscale verplichtingen is Flevour verplicht je persoonsgegevens te bewaren. De persoonsgegevens worden zo spoedig mogelijk vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen

Flevour doet er alles aan om de persoonsgegevens die zij verwerkt optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek? Neem dan contact met ons op via flevourbox@flevofood.nl

Wijzigen van dit privacybeleid

Flevour houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Nieuwe wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 november 2022.

Disclaimer

Aan de inhoud van teksten op onze website dan wel verzonden berichten kunnen alleen rechten ten opzichte van Flevour worden ontleend, mits zij door rechtsgeldig ondertekende stukken worden ondersteund. Het zonder toestemming van Flevour openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Flevour staat niet in voor het juist of volledig overbrengen van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.